Hva er akupunktur?

Akupunktur er en over 5000 år gammel kinesisk behandlingsform. Metoden kalles «Zhen Jiu» på kinesisk, og betyr nåling og varmetilføring.

Akupunktur er en helhetlig behandlingsform og har gjennom lang erfaring og medisinsk forskning vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger. Det finnes over 400 punkter på hver kroppshalvdel, og alle punktene ligger på spesifikt definerte energibaner. Interessen for akupunktur har de siste årene vært økende i Norge og verden for øvrig. Flere og flere velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge plagene sine av forskjellige slag. I Tradisjonell Kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet som består av en rekke organer med energibaner som binder organene sammen. Akupunkturpunktene ligger på disse energibanene/meridianene som dekker hele kroppen som et nettverk. I dette kretsløpet skal energien (Qi) strømme fritt og harmonisk noe som er en forutsetning for en sunn og god helse.

Det er mange årsaker som kan påvirke denne frie strømmen av Qi. En ubalanse mellom aktivitet og hvile, varme og kulde, feil kosthold, indre og ytre miljø påvirkninger, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk kan føre til at energien enten stopper opp, «løper løpsk», og sykdom og smerter for derfor rom til å utvikle seg. Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktøren benytter seg av, er å gjenopprette den frie flyten gjennom kretsløpet igjen, slik at de kroppslige funksjoner fungerer som de skal, slik at næring når ut til de vitale organer og på den måten beskytter kroppen mot både ytre og indre helseskadelige faktorer.

Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert, ved den spinale og thalamus portteori og at akupunktur stimulerer egenproduksjon av blant annet endorfiner. Andre stoffer som blir frigjort er serotonin og dette forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt som virker utvidende på blodårene, og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir gjennomblødningen i muskulaturen bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende. Nyere Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter. for eksempel kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser, påvirke blærens tømmefunksjon, osv. Moderne vitenskap er i ferd med å forklare generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur. Fortsatt gjenstår det en del uavklarte spørsmål men videre forskning vil nok bidra til å forklare flere av akupunkturens gunstige effekter.

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.