Akupunktur kan benyttes for en rekke kroniske eller akutte plager og lidelser hos både barn og voksne. Mange bruker akupunktur for smertetilstander, og for muskel- og leddplager. For å forsterke behandlingsresultatene benyttes det i tillegg til akupunkturnåler kopping, moxa og meridian og tuina massasje for slike plager. I tillegg bruker jeg soneterapi.

Akupunktørene har erfaring med mange ulike plager som et svekket immunforsvar, hormonelle forstyrrelser, fordøyelsesplager, svangerskapsrelaterte plager og emosjonelt relaterte ubalanser.

I Vesten er akupunktur mest kjent for sin smertedempende effekt, men har i virkeligheten et langt bredere behandlingsfelt enn dette. Følgende tilstander er blant de vanligste som blir behandlet med akupunktur. Disse tilstandene er hentet fra WHO-publikasjonen Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical TrialsAlle tilstandene under er basert på klinisk forskning som viser positiv effekt av akupunktur. 

Avhengighets problemer:

Tobakksavhengighet, alkoholavhengighet, narkotikaavhengighet, overdreven spising. Gjelder både hjelp ved avvenning og abstinensproblemer som uro, nervøsitet, overspising osv. 

Blod:

Levkopeni (unormalt lavt antall hvite celler i blodet) etter stråle- og cellegiftbehandling. 

Fordøyelse ubalanser:

Mage og tarm sykdommer er et utbredt problem i befolkningen. Livstil, matvaner og emosjoner påvirker fordøyelsen. Akupunktur viser seg å ha effekt på akutt og kronisk gastritt, kvalme og oppkast etter operasjon, og etter cellegiftbehandling, for mye eller lite magesyre, diare, forstoppelse, irritabel tykktarm, gallesten, luftplager/ kolikk, magesmerter/kramper, fordøyelsesbesvær, halsbrann, sure oppstøt, oppblåsthet.. 

Immunforsvar/ Luftveier:

Astma, allergi, bihulebetennelse, tett nese, diverse luftveisplager, forkjølelse, sår hals, hoste, øreverk, mangel på energi, urinveislidelser, eksem, stress.

Akupunktur har god effekt på allergi- og andre intoleranseplager. Allergiplager behandles både akutt og forebyggende. I den akutte fasen(i allergisesongen)demper akupunktur markant symptomene. I den forebyggende delen gis det en serie akupunkturbehandlinger utenfor allergisesongen da immunsystemet ikke er opptatt med allergi symptomene. Dette anbefales gjort på høstparten i oktober/november. 

Herpes zoster:

Herpes zoster (helvetesild).

Hjerte/kar-Blodtrykks tilstander:

For lavt og for høyt blodtrykk, psykosomatiske hjertesykdommer, lindring av smerte ved hjertekrampe.

Hormonelle ubalanser: Gynekologiske, Graviditet og infertilitet:

Hos kvinnen: Menstruasjonssmerter, uregelmessige sykluser,( pms) premenstruelle spenninger, humørsvingninger, overgangsplager, hetetokter, mangel på energi og overskudd, stress, søvnforstyrrelser, lettere former for angst og depresjon, kvinnelig infertilitet, svangerskapskvalme, trøtthet, smerter og stivhet i kroppen, bekkenløsning, feil fosterstilling, modningsakupunktur, hjelp til smertelindring og utdriving ved fødsel, mangelfull melkeproduksjon etter fødsel, samt plager etter fødsel som manglende melkeproduksjon, ammeplager og brystbetennelse.

Hos mannen: impotens, mannlig infertilitet, sædkvalitet,

Idrettsskader. Overbelastning.

Belastningsskader, idrettsskader, overtrening, opptrening etter operasjoner.

Behandlingen øker blod gjennomstrømningen og virker betennelsesdempende og smertestillende. God funksjon i ledd og muskler oppnås raskere. Her benytter jeg både kopping, moxa, Tradisjonell klassisk akupunktur, meridian og tuinamassasje og DR Tan`s balansemetode.

Lettere psykiatriske(uro, angst)tilstander:

Akupunktur viser seg å gi god effekt på ulike psykiske plager som indre uro, ulike stresstilstander angst, søvnløshet, og lettere depresjoner og angst.

Dette kombineres ofte med samtaleterapi for å optimalisere behandligen. 

Muskel-skjelett og leddplager:

Akupunktur brukes mye for kroniske smertetilstander som: Spenningshodepine, migrene, muskel-skjelett-systemet: muskelspenninger, fibromyalgi, kjeveleddsmerter, smerter og stivhet i nakke, rygg, skuldre, armer, fingre, knær og ankler, føtter, tær, benhinnebetennelse, bekkenplager, kink i nakken, muskelknuter, fro zen shoulder, tennisalbue, revmatiske lidelser og smertetilstander generelt. Relaterte plager som svimmelhet, hodepine, kramper, nummenhet, stor stressbelastning postoperative smerter, skader og forstuvninger.

Her benytter jeg flere behandlingsmetoder som kopping, moxa, tradisjonell Klassisk og smertedempende akupunktur, Triggerpunktnåling og Dr Tan`s balansemetode. Sistnevnte muliggjør at pasienten kan bevege på de smertefulle områder samtidig som behandling pågår og ofte kjenne at smertene helt forsvinner eller reduseres kraftig. Dette er en effektiv behandling som har hjulpet mange til å få en smertefri hverdag.

Dette kombineres ofte med fysioterapi, kiropraktikk og massasje. 

Neurologiske tilstander(hodepine, migrene, lammelser):

Hodepine, migrene, neuralgier (f eks trigeminusnevralgi), hemiplegi (lammelser) etter hjerneslag, Bells paralyse (perifer fascialis parese).

Hodepine og migrene sliter mange med. Både forskning og erfaring viser at akupunktur har god effekt.  Årsakene kan være mange og sammensatte: emosjonelt stress, kosthold, livstil, traumatisk hendelse, vedvarende konflikter, inaktivitet og stillesitting(foran PC skjerm), muskelspenninger, søvnproblemer osv. Akupunktur vil kunne gjenopprette ubalansen til hodepinen og årsaken til den. Her benytter jeg kopping og DR Tan`s balansemetode: som går ut på å nåle andre områder enn hodet. Effekten er umiddelbar og pasienten blir oftest helt smertefri eller oppnår en kraftig reduksjon av smerten i løpet av sekunder/minutter.

Overgangsalder/menopause ubalanser:

Symptomer som: uregelmessige og endret blødnings mønster, svette–og hetetokter, hjertebank, humørforandringer som aggresjon, irritasjon og sinne, trett og uopplagt, nedsatt hukommelse/ konsentrasjon, stivhet, kramper og ødem i kroppen.

Mange kvinner får plager i liten eller større grad når de når i overgangsalderen. Noen kvinner ønsker å unngå å bruke østrogen og forskning studier dokumenterer god effekt ved bruk av akupunktur.

Søvnproblemer:

Søvnubalanser er et stort problem for mange. Årsakene er mange, men for mange kan stress i hverdagen og en indre uro føre til dette som igjen kan føre til andre problemer og plager. Dette blir for mange en stor belastning i hverdagen både fysisk og psykisk og det blir vanskelig å fungere. Akupunkturbehandlingen vil gjenopprette et godt søvnmønster og samtidig behandle den underliggende årsaken. Sliter du med å få sove, stadige oppvåkninger, for lite søvn generelt eller kombinasjon av dette er akupunktur et godt behandlingsalternativ som du burde prøve

Tilstander i urinveier og genitaliene:

I hovedsak funksjonelle eller psykosomatiske problemer som: inkontinens, enureses, (sengevæting) urinretensjon, blærestein, impotens, mannlig infertilitet, sædkvalitet, (kronisk blærekatarr hos kvinner, står ikke på WHOs liste, men er nylig dokumentert i Norge).

Sanseorganene: ører

Menières syndrom, smerter i øret.

Kilde: Akupunkturforeningen, www.akupunktur.no

Oppsummering:

Tradisjonell Kinesisk Medisin, som akupunktur er en del av, har mange hjelpemidler for å stille en diagnose. Første gang du kommer, setter jeg av god tid til en samtale rundt din sykdomshistorikk og problemet du ønsker behandling for. Din historie og plagene du beskriver vil sammen med din tunge og ditt pulsbilde være grunnlaget for å stille rett diagnose. Denne bestemmer hvilken behandling og hvilke akupunkturpunkter du får. I tillegg til å tilby akupunktur bruker jeg kopping, moxa, elektroakupunktur, triggerpunkt meridian og tuina massasje, soneterapi og livsstilsråd (som er hva du selv kan gjøre i form av tiltak som trening, kostomlegging, urter og kosttilskudd for å forbedre plagene dine) som er en stor del av behandlingen.

Jeg er medlem i Akupunkturforeningen. www.akupunkturforeningen.no

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.