Se video

  • Under den første konsultasjonen spør akupunktøren deg ut om sykdomshistorien og din generelle allmenntilstand. Din diagnose stilles uti ifra det helhetsbilde Akupunktøren danner seg rundt plagen eller plagene du søker hjelp for.
  • Behandlingen baserer deg på et individs individuelle symptomer. Det vil si at personer med like vestlige diagnoser som for eksempel migrene, søvnløshet eller urinveisinfeksjon får individuell behandling med ofte helt ulike valg av akupunkturpunkter.

Behandlingen er avhengig av både årsaken til plagene dine, og hvor i kroppen disse uttrykker seg. Det er viktig å behandle årsaken og ikke bare symptomene for å få et varig resultat. I tradisjonell kinesisk medisin (TKM) blir ethvert symptom, enten det viser seg fysisk eller psykisk, tatt hensyn til når du får akupunkturbehandling.
Faktorer som livsstil, matvaner, tidligere sykdommer og konstitusjon har også stor betydning for dette.

Hva skjer under selve behandlingen:

  • Tunge- og puls-diagnostikk som er avgjørende faktorer for å stille en korrekt diagnose.
  • Tungens størrelse, form, farge og belegg, gir sammen med pulsens rytme, slag, fylde og styrke gir et bilde av energitilstanden i de ulike områder og organer i kroppen din.
  • Deretter velges det ut spesifikke akupunkturpunkter for å behandle det du kommer for. Nålene sitter inne i alt fra 30 minutter til 1 t og 30 minutter. Mindre hos barn: avhengig av alder: Hos de minste tar man nålen inn og ut med engang i de aktuelle akupunkturpunkter. Under akupunkturbehandlingen benyttes det godkjente sterile engangsnåler. Selve innstikket er nesten alltid smertefritt. Når nålen er plassert skal pasienten kjenne en nålefølelse som kalles «deqi «. Dette oppfattes som en sprengende, sildrende, murrende, nummenhetsfølelse.
  • Antall behandlinger vurderes, det blir gitt råd og veiledning og svar på eventuelle spørsmål du måtte ha i forhold til dine plager.

Under hver oppfølgende behandling vil akupunktøren vurdere hvilke akupunkturpunkter og former for behandling som skal benyttes for å forsterke effekten av behandlingen: kopping, moxa, triggerpunktbehandling, meridian og tuina massasje etter som symptomene endrer og bedrer seg. Antall ganger pasienten bør komme til behandling vil variere i forhold til om plagene er akutte eller kroniske og hvor lenge plagen(e) har vært tilstede.

Barneakupunktur

Barn behandles med svært gode resultater med akupunktur. Nålene som brukes er tynnere. På barn fra 0-8 år settes nålene inn og tas ut igjen umiddelbart. Etter som barnet blir eldre ligger barnet litt lenger med nåler og behandlingen er både smertefri og rask. Klinisk erfaring og forskning viser at Akupunktur kan gi gode resultater ved: Kolikk, fordøyelses og andre mage/tarmproblemer, dårlig immunforsvar, allergi(matvareintoleranser), astma, luftveisproblemer, ørebetennelse, søvnproblemer, urinveis infeksjoner, sengevæting og Uro med mer.

Hva er målsetning med behandlingen?

Målet med behandlingene er at du som pasient skal få best mulig hjelp med det problemet du kommer for på en rask og effektiv måte, og at vi sammen skal klare å oppnå en varig endring. Et eksempel kan være en pasient som kommer for å få hjelp for sitt langvarige søvnproblem. Da vil anbefalingen være å få hyppige behandlinger de første par ukene for deretter å trappe ned når tilstanden stabiliseres.  Dette fordi kroppen har hatt søvn ubalansen over lang tid og erfaringene viser at symptomene begynner å komme tilbake igjen etter 1-3 dager. Derfor anbefales det at behandlingen repeteres før symptomene kommer for fullt tilbake. På denne måten korrigeres de for å unngå å begynne forfra igjen. Symptomenes som begynner å vise seg er signalet om at det er tid for en ny behandling. På denne måten samarbeider vi med kroppen og pasienten spares for unødige smerter, tid og ressurser. Kan sammenliknes med å ta fly eller båt til Roma. Det kommer an på hvor raskt og effektivt man ønsker å nå destinasjonen.

Kombinasjoner av behandlingsmetoder:

Erfaringsmessig er enkelte metoder som kombineres mer effektive for noen problemer, mens andre kombinasjoner gir et bedre resultat hos andre. Dette kan for eksempel være at det brukes kopping (for å dra ut avfallsstoffer noe som gir rom for ny energi fra nålene etterpå)sammen med akupunktur i behandling av muskel-skjelett og leddplager, Soneterapikombinert med akupunktur i behandling av infertilitets/fordøyelsesproblemer, moxa med akupunktur ved diaretilstander og ved kalde tilstander(når for eksempel smerter eller en plage lindres og bedres ved tilføring av varme(en varm dusj).

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.