Litt om begrepene Yin og Yang og Qi:

Yin og Yang er motpoler som er helt avhengige av hverandre.  De representerer alle forandringer, vekst og utvikling som skjer til en hver tid, både i universet, i naturen og i menneskekroppen. Den tidligste oppfattelsen av et YIN og YANG fenomen oppstod når menneskene observerte den sykliske skiftingen mellom dag og natt. At dag korresponderer til YANG og natt til YIN, aktivitet til YANG og hvile til YIN. Dette førte til den første observasjon av to sykliske mot poler, hvor den ene korresponderer til lys, sol, klarhet og aktivitet (YANG), og den andre korresponderer til mørke, måne skygge og hvile (YIN).

Selv om YIN og YANG er motsatte, er de også avhengige av hverandre, den ene kan ikke eksistere uten den andre. Alt inneholder motsatte krefter som utelukker hverandre, men som samtidig er avhengig av hverandre. Dag er motsatt av natt, aktivitet kan ikke eksistere uten hvile, energi kan ikke eksistere uten stoff, sammentrekning kan ikke eksistere uten utvidelse.
Når YIN eller YANG er ute av balanse, vil de påvirke hverandre og endre deres forhold til hverandre for å oppnå en ny balanse.

Forvandlingen

Denne innbyrdes forvandlingen av YIN og YANG har mange anvendelser i klinisk praksis. En forståelse av denne forvandlingen er viktig ved forebyggelse av sykdom. Hvis vi er oppmerksomme på hvordan noe kan forandres til sin motsetning, kan vi forhindre dette i å skje og oppnå balanse, hvilket er essensen i kinesisk medisin.

For eksempel fører for mye arbeid (YANG) uten hvile til et ekstremt underskudd (YIN) av kroppens energi. For mye kondisjonsløping (YANG) fører til en veldig lav (YIN) puls. For stort alkoholinntak skaper en behagelig eufori (YANG) som etterfølges av «tømmermenn» (YIN). Mye bekymring (YANG) tapper (YIN) kroppen for energi. Balanse i livene våre, diett, fysisk utfoldelse, arbeid. Følelsesliv og seksualliv er essensen av sykdomsforebyggelse i klinisk medisin, og en forståelse av hvordan YANG kan endre seg til YIN(dag forvandles til slutt til natt da Yin når sitt max potensial) og vice versa, kan hjelpe oss til å unngå de hurtige skiftningene fra det ene til det andre, noe som er skadelig for våre fysiske og emosjonelle liv.

Denne måten å leve på er noe vi i vesten har fjernet oss bort i fra, da vi heller lever våre liv fra den ene ytterlighet til den andre. Samtidig som vi i de senere årene også ser en trend i at vi ønsker å finne kjernen i oss selv og være i balanse med oss selv og naturen.

Qi

Qi er selve livsenergien og kraften bak alt. Den sirkulerer i kroppen i et kretsløp som kalles meridianer. Langs meridianene ligger akupunkturpunktene, som alle har forskjellige funksjoner. Alle hoved meridianene(energibaner) er knyttet til hvert sitt organ. Når kroppen er i balanse flyter energien fritt i meridianene og organene.

Når det oppstår en ubalanse i den frie energiflyten, oppstår det sykdom eller ubalanse mellom Yin og Yang. Målet for akupunktøren er å finne årsaken til ubalanser og hvor i kroppen de sitter for deretter å finne de riktige akupunkturpunktene som skal benyttes under behandling. I tradisjonell kinesisk medisin blir mat inndelt i kategorier i forhold til hvordan maten påvirker kroppen etter at den er spist og hvordan egenskaper denne maten har på fordøyelsessystemet (kjølende, varmende og slimproduserende egenskaper). Ut fra samme diagnostisering som for akupunktur, gir jeg pasientene kostveiledning i forhold til pasientens spesifikke plage.

Jeg kan tilby:

 • Tradisjonell Kinesisk Akupunktur(TKM)
 • DR Tan`s balansemetode
 • Barneakupunktur
 • Triggerpunktbehandling
 • Øre-akupunktur
 • Kopping
 • Moxa
 • Soneterapi
 • Meridian/tuinamassasje
 • Råd og kostholdsveiledning
 • Urter

Verdens helseorganisasjon (WHO) har på et vitenskapelig forsknings-grunnlag utarbeidet en liste over sykdommer hvor Akupunktur er spesielt egnet:

 • Allergi
 • Arr behandling
 • Astma, kols, kortpustethet
 • Depresjon
 • Forkjølelse, hyppige luftveisinfeksjoner; øre, nese, hals, bryst
 • Bihulebetennelse Kronisk tett nese
 • Hudlidelser, eksem
 • og akne
 • Impotens
 • Infertilitet
 • Reumatiske sykdommer, leddsmerter
 • Mage- og tarmlidelser, luft, kvalme, oppblåsthet, fullhetsfølelse
 • Menstruasjonsplager
 • Migrene/hodepine
 • Muskelskjelett, nakke, skulder, hofte, kne smerter, muse arm, tennisalbue, m.m.
 • Overgangsalder; hetetokter
 • Sirkulasjonsproblemer; ødem, nummenhetlikfinger
 • Stress
 • Søvnløshet, somnolence
 • Sårheling
 • Underlivsplager
 • Urinveisinfeksjon
 • Utbrenthet, utmattelse
 • Vektproblemer
 • Øresus-Tinnitus
 • Døvhet
 • Svimmelhet

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.