Dette apparatet gir detaljert innblikk i din indre helse. Denne analysen kan gi deg en pekepinn på om du bør endre noe på livsstilen din, og er viktig for å kunne følge med på en utvikling når man velger å forandre på livsstilen man har. Man skal kun sammenligne målingene med seg selv – ikke med andre personer – da individuelle forskjeller gjør at analysen slår ulikt ut. Hver enkelt person er unik, og en scanning med Tanita Skanner brukes her som veiledning til eventuelle endringer i fremtiden.

Selve Scanningen tar bare få minutter. Inkludert en personlig analyse av resultatet tar dette ca 30 minutter. Analysen foregår ved at du står barbent på en vekt og holder i to håndtak. Ved å sende signaler gjennom kroppen, måler Tanita Scanneren motstand i vevet og analyserer dette (bioelektrisk impedans analyse) opp mot alder, kjønn, høyde og vekt.

Parametre som måles er: muskelmasse, vannprosent, kroppsfett, benmineraler, hvileforbrenning, metabolsk alder og fett rundt indre organer og på innsiden av blodårene.

 • Total kroppsvekt: Din vekt i kilo som jeg kaller ”badevekten” din. Her kan vi ikke skille mellom fettvev, muskelmasse eller skjelett – og vet derfor ikke hvilket vev som reduseres eller økes ved en høyere kroppsvekt over tid.
 • Kroppens fettinnhold i kilo og prosent
  – Hvor mye av kroppen din er fett? Noen ganger står totalvekten stille eller øker pga økt muskelmasse, og da er det viktig å kunne følge med på en mulig reduksjon av kroppsfett.
 • Muskelmasse i % og kilo 
  – Inkluderer skjelettmuskler, myke muskler som hjerte- og fordøyelsesmuskler, samt væsken som befinner seg i disse musklene. Ved riktig trening og riktig kosthold ønsker man at dette tallet økes med endringene i livsstil.
 •  Kroppens vanninnhold i % 
  – Kroppen trenger vann for å rense ut avfallsstoffer og unngå at disse lagres i kroppen.  Over halvparten av kroppen vår består av vann.
 • Bukfett
  – Fett rundt indre organer og på innsiden av blodårene våre er det farligste fettet. Vi lagrer fett rundt organene i bukhulen med høyere alder – noe som kan øke risikoen for å få Diabetes 2, høyt blodtrykk og visse hjerte-kar sykdommer.
 • Benmineral
  – Viser vekt av benmineral og benvev. Mengden mineraler som er viktig for skjelettet rangeres her, og kan bedres ved trening og utvikling av muskelvev.
 •  Hvileforbrenning
  – Hvor mange kalorier forbrenner du pr. døgn i hvile? Dette henger ofte sammen med muskelmasse og treningsmengde i kombinasjon med nok proteiner og næring slik at muskelmassen økes ved treningen.
 • Personlig score fra 1-9 
  – Hvor sunn er kroppen din? Her rangeres personen fra fedme til muskuløs på en skala fra 1-9.
 • Metabolsk alder 
  – Den gjennomsnittlige alderen for en person med din forbrenning.

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.