Gestaltterapeut MNGF Marianne Rønneberg

Les mer om henne her.

Ønsker du å snakke med Marianne?

Time bestilles enkelt på 917 20 386.

Hun kontakter deg i løpet av dagen eller morgendagen, dersom hun sitter i samtale.

Det er ca 1 uke ventetid på å få time.

Hva er Gestaltterapi?

Gestalt er et tysk ord som kan oversettes som et ”meningsfylt hele”. En meningsfylt helhet er mer en bare summen av delene og bestemmes av hvordan delene er satt sammen i en gitt situasjon. Meningen for den enkelte er derfor alltid personlig og basert på individets opplevelse i øyeblikket. Forandring skjer når du blir den du er, ikke når du prøver å bli noe du ikke er!

Ønsker du:

 • Bli bedre kjent med deg selv?
 • Bearbeid vonde opplevelser?
 • Få støtte og hjelp til et sunnere kosthold?
 • Endre på unyttige eller skadelige mønstre?
 • Å være til stede i livet ditt her og nå?
 • Utgangspunktet er at klienten har problemet, og har selv også løsningen.

Jeg har ikke svarene, men jeg har de viktige spørsmålene. Svaret finner du ved å gå inn i deg selv, og det skal jeg hjelpe deg med.

Der inne vil du finne svar på:

 • Dine sterke sider
 • Hva du frykter
 • Hva som motiverer og engasjerer deg
 • Hva er det som stopper deg
 • Hva er din ”oppgave” i livet

Gestaltterapi er en terapi og selvutviklingsform som fokuserer på prosess og kontakt med egne opplevelser her og nå, mer enn på fortolkninger og analyser av problemets bakenforliggende årsaker.

Det er sentralt å arbeide med bevissthet på hva som skjer i oss selv og mellom oss og andre. Ved økt oppmerksomhet blir vi bedre kjent med vårt indre, og kan lettere sortere tanker og følelser, å foreta egne valg. En oppdagelsesreise i hvordan sansene, følelsene og tankelivet ditt faktisk er, vil kunne gi deg tilbake troen på deg selv, og et bedre samsvar mellom det du ønsker av livet og det du opplever å få.
Vårt mål er derfor å støtte deg i å utforske, verdsette og bruke dine egne ressurser kreativt. Vi utforsker sammen hvordan du faktisk reagerer i ulike situasjoner – bevist eller ubevist, hvordan du møter nye situasjoner, og i hvilken grad disse reaksjonene styres av fantasier og forestillinger, budskap og overlevelsesmekanismer du har med deg fra oppveksten.

GestaltterapiPriser
Timepris (60 min)kr 800
Parterapi (90 min)kr 1500
Familiesamtaler sammen med Psykolog Matthew (75 min dagtid)kr 2600
Familiesamtaler sammen med Psykolog Matthew (75 min kveldstid)kr 3500

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.