Bedre helse og velvære i dine relasjoner

Velkommen til oss!

Kjære par.

Vi, Marianne og Matthew, er opptatt av å jobbe med par som ønsker økt innsikt i forholdet sitt. Basert på vår erfaring, er det å bruke tid på å pleie parforholdet også gunstig med tanke på å få en bedre forståelse av andre viktige relasjoner. Det gjelder f.eks samarbeidet med din leder eller arbeidskolleger, eller i forhold til familie og venner. Klimaet i våre mellommenneskelige relasjoner er generelt sett avhengig av 3 faktorer, nemlig deg selv, den andre personen og den nåværende situasjonen eller konteksten. Det er disse ”hvordan” og ”hva” i relasjonen, som danner samspillet mellom deg og din partner og som er selve nøklene til kommunikasjon og forståelse innen et forhold. Disse viktige nøklene har vært hovedfokus i vår praksis de siste 20 årene.

Vår metode er basert på en prosessorientert og helhetlig tilnærming til helse og trivsel i relasjoner. Vi begynner vanligvis samtalen ved at hver partner forteller om seg selv og hvordan de ser på forholdet sitt. Det er viktig for oss at hver av partenes syn på- og opplevelse av forholdet blir forstått og respektert som sitt eget. Å ha øyekontakt med din partner og bruke jeg-form i kommunikasjonen for å uttrykke dine personlige synspunkter, blir vektlagt gjennom hele prosessen.

På gitte tidspunkt i samtalen vil vi be deg og partneren din om å stoppe opp og lytte. Vi vil da bruke tid på å diskutere med hverandre det vi ser og hører, og det som skjer med oss i møte med deg og din partner. Vi vil søke å finne et felles tema som kan være relevant for det aktuelle emnet som diskuteres, og vi vil ofte foreslå et «eksperiment» som kan brukes for å synliggjøre samspillet, og som kan utforskes ytterligere.

Vi ser frem til å møte deg og din partner. Kontakt oss gjerne via kontaktskjemaene på www.askerhelsesenter.no, eller ring oss på mobil 916 150 89 (Matthew) eller 917 20 386 (Marianne) dersom du har spørsmål.

Vennlig hilsen Marianne og Matthew

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.