Fysioterapi

Fysioterapeut, offentlig autorisert helsepersonell som utøver fysioterapi. Denne behandlingen brukes særlig ved muskel- og leddlidelser, i den postoperative fasen etter kirurgiske inngrep, i rehabiliteringen etter akutte og kroniske skader samt som ledd i mer generell opptrening og i forebyggende arbeid.

Kilde: snl.no

Visste du at?

Visste du at

  • 3% av befolkningen har daglig hodepine, rundt 10% minst én gang i uken
  • Bare 5% av oss har aldri hodepine, ikke engang tømmermenn
  • Over 1% av befolkningen har hodepine som skyldes langvarig overforbrukav smertestillende medikamenter for nettopp hodepine og migrene

Har du hodepine en gang i uken blir det over 50 dager i året! Søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg.

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.