Diagnostisk ultralyd

Kiropraktor Frithjof Thue har fullført en masterutdanning i anvendelse av diagnostisk ultralyd. Som pasient vil du derfor kanskje bli tilbudt utvidet undersøkelse med denne metoden som ledd i utredning av dine plager. Metoden er smertefri og helt uten bivirkninger.

 

Kort om diagnostisk ultralyd

De fleste forbinder ultralyd med graviditet og ufødte barn, men metoden er i utstrakt bruk også innen en rekke medisinske områder. Diagnostisk ultralyd ved muskel-skjelettplager representerer et raskt voksende bruksområde internasjonalt, men er foreløpig ikke så utbredt i Norge. Leger, fysioterapeuter og kiropraktorer er noen yrkesgrupper som nå tar metoden i bruk.

Ultralyd er ved mange tilstander førstevalget med tanke på bildediagnostikk og gir ofte bedre og mer detaljert informasjon enn for eksempel røntgen eller MR. Eksempler på anvendelse av diagnostisk ultralyd er ved skader eller smerter i skulder, albue, hofte/seteparti, kne, ankel og fot. I prinsippet kan man anvende metoden over alt på kroppen og ”kikke under huden”. Mange plager oppstått i forbindelse med fysisk aktivitet og idrett egner seg godt for vurdering med ultralyd.

 

Lovverk

Helsepersonell-loven stiller strenge krav til helsepersonells faglig utøvelse og at man har tilstrekkelig kompetanse til å benytte de metoder som anvendes i klinikken. Således er det viktig at kiropraktorer og andre som ønsker å bruke diagnostisk ultralyd tilegner seg nødvendig kunnskap.

Det foreligger imidlertid ikke offentlige retningslinjer, krav eller akademiske utdannelsestilbud med tanke på ansvarlig anvendelse av diagnostisk ultralyd, verken i Norge eller i noen av de andre nordiske landene.

 

Utdanning

Norsk Kiropraktorforening (NKF) har erklært diagnostisk ultralyd som et satsningsområde og vil bidra til å opprette et faglig sterkt og ledende ultralydsmiljø innen muskel-skjelett området i Norge. Derfor har NKF i samarbeid med Bournemouth University utarbeidet et tilbud om utdanning som fører fram til formell akademisk kompetanse som tilfredsstiller kravene i Helsepersonelloven. Utdanningen innebærer en rekke praktiske og skriftelige eksamener, og i tillegg innlevering av rapporter og oppgaver. Ved fullført utdanning oppnår man en mastergrad i diagnostisk ultralyd. Ingen private kursrekker gir samme grad av kompetanse.

Eksempler

Bilde til høyre demonstrerer tendinose med tilhørende multiple partielle rupturer av supraspinatus-senen. Bilde til venstre er fra asymptomatisk side. Sannsynligvis utløst av jobb som renholder.

Skulder-bursitt. (sub-acromial/sub deltoid bursitt). Ofte utløst av ensidig belastning, og/eller traume.

Kalkfragment i supraspinatus-senen. Gir ofte økt ubehag og/eller stivhet ved skulderbevegelse

Lateral epikondylose (tennis albue). Ofte utløst av repeterende håndledds-bevegelser. For eksempel kontor/PC arbeid.

Samme pasient som forrige bilde. Denne gangen ble doppler aktivitet målt. Det røde feltet indikerer blodkar-innvekst, og anses som patologisk. I en «frisk» sene skal det ikke være blodkar-aktivtet.

Bilde til høyre viser tendinose av tommel-sener. Bilde til venstre er fra asymptomatisk side, og er således uten patologi.

Bilde til venstre demonstrerer hofteledd-artrose. Fravær av brusk kan enkelt identifiseres. I tillegg har denne pasienten paralabral cyste(r). Sannsynligvis har denne cysten forårsaket sekundære plager, tendinose av hoftebøyer-senen som ligger i umiddelbar nærhet. Pasienten har smerter når går/belaster

Det mørke feltet midt i bilde representerer en stor ganglion-cyste på baksiden av kneet. I dette tilfelle var det uttalte smerter, spesielt når pasienten belastet kneet.

Bilde til venstre viser akilles-tendinose. Bilde til høyre er fra asymptomatisk side. Senen er svært fortykket, og er ofte forbundet med smerter ved belastning.

Plages du med kroniske smerter?

For riktig behandling og veiledning for smerter i muskler eller ledd, ta kontakt.